till alla som på olika sätt
hedrat minnet av
vår älskade
LarsOlof
Johansson
vid hans bortgång
och begravning
Ingrid
Patrik, Åsa, Henrik
med familjer