Anita Svensson
till er alla som på olika sätt
hedrat minnet av Anita.
HELEN, MIKAEL, ÅSA
med familjer
Bengt och Hilda
Susanne med familj