Vår älskade
AnnieMarie
Johansson
* 28 maj 1945
har lämnat oss i stor 
sorg och saknad
† Borås den 18 maj 2023
STIG
SUSANNE
Daniel och Karolina
Jenny och Oskar
Jessica och Martin
Hugo och Erika
Anton, Viggo, Max
CLAES och MALIN
Emelie
Övrig släkt och vänner
Slumra gott Du kära
Hav tack för allt Du gjort
Vi skall i hjärtat bära
Ditt minne ljust och stort
Begravningen äger rum
fredagen den 16 juni kl 12:30
i Uppståndelsens kapell.
Akten avslutas efter 
avsked. Valfri klädsel
Brämhults Begravningsbyrå
Tel. 033-20 20 44
Hedra gärna minnet efter
Annie-Marie med en gåva till
Operation Smile. 
Tack till Stroke, Infektions och
IVA-avdelningen på SÄS samt
kortidsboendet på Boda för
god och personlig
omvårdnad.