Göran Wolfram
* 9 augusti 1943
Vår älskade 
du har lämnat oss
det känns ofattbart
Kinnarumma 
7 november 2023
ANNMARIE
Henrik och Jeanette
med familjer
Systrar med familjer 
släkt och vänner 
På kökstrappans översta
planka ett par gamla
trätofflor stå
En gång var de nya och
blanka nu är de gamla 
och grå. Så en dag står
dom gapande tomma
det är tystnad och
ingenting sker
Dess ägare kan ej längre
komma, han behöver dom
ej något mer
Begravningsgudstjänst
torsdag 30 november 12.30
Uppståndelsens kapell Borås
Hedra Göran med en gåva till
Operation Smile 
Pg 90 02 22-1
Tänd ett ljus på lenbergs.se