Vår kära
Annie Fulton
* 25 december 1925
har stilla insomnat 
och lämnat oss 
i stor sorg och saknad
Sexdrega
19 maj 2023
SYSKONBARN MED
FAMILJER
Övrig släkt och vänner
Så liten plats en 
människa tar på jorden
Mindre än ett träd i skogen
Så stort tomrum 
hon lämnar efter sig
en hel värld kan inte fylla det
Begravningsgudstjänsten
med urna äger rum i
Sexdrega kyrka fredagen 
den 30 juni kl.11.00.
Akten avslutas efter 
avsked vid graven.
Tänd ett ljus via
kindsbegravningsbyra.se
Ett varmt tack till 
personalen på Lysjölid 
för god omvårdnad och
vänligt bemötande.