Börje Ståhl
för att ni visat oss omtanke
och deltagande i sorgen
med tröstande ord,  samt
för att ni hedrat minnet av
vår älskade med er närvaro
vid begravningen, med
vackra blommor,
minnesgåvor 
och med tända ljus.
INGRID
ANNA och MALIN
med familjer