Rune Andersson
* 18 augusti 1940
Min älskade Rune, 
vår snälle pappa, svärfar,
farfar, morfar och
gammelfarfar fick
fridfullt somna in i sitt
kära barndomshem Lobo
Töllsjö 
12 september 2023
ANITA
Niclas och Maria
Erik och Maria
Signe
Hanna
Sara och Fredrik
Ludvig och Antonella
Maja och Noel
Vi delar många fina minnen
med syskon med familjer,
övrig släkt, många vänner
och jaktkamrater
Tack för Din alltid så
hjälpsamma hand
Så snar till hjälp,
så ofta den hann
Tack för de tjänande
stegen Du gick
Tack för all ömhet
vi såg i Din blick
Du hade ett hjärta
så innerligt gott
Från oss alla dina kära
tack för allt vad vi fått
 och tack susar vinden
från skogar, ängar 
och marker som 
du vårdat så ömt.
Begravningsgudstjänst
fredag 6 oktober kl. 14.00 
i Töllsjö kyrka.
Efter akten inbjudes till 
en minnesstund 
i församlingshemmet.
Svar om deltagande önskas
till tel. 033-22 57 00 eller
lenbergs.se senast 
fredag 29 september.
Hedra gärna Rune med en
gåva till Cancerfonden 
tel. 010-199 10 10 och tänd 
ett ljus på lenbergs.se