Irene Johansson
* 27 november 1936
Vår älskade Mamma, 
Svärmor och Farmor
har stilla somnat in.
Borås 16 maj 2023
NIKLAS och MARIE
Alexandra och Edvin
Jennifer
PETER och LENA
Kristoffer och Amanda
Marcus
Elin
Barnbarnsbarnen
Saknaden och minnena
delar vi med syskon, 
släkt och vänner
Tack för allt 
Du oss har skänkt
För oss Du strävat,
på oss Du tänkt
Ditt goda hjärta,
Ditt ljusa sinne
Hos oss skall leva
i tacksamt minne
Begravningsgudstjänst
måndag 12 juni kl. 12.30
i Uppståndelsens kapell,
Borås
Akten avslutas i kapellet.
Tänd ett ljus för Irene 
på lenbergs.se