Vår kära 
Ulla-Britt 
Gustavsson 
* 27 november 1937  
har lämnat oss 
i stor sorg och saknad 
Borås 17 maj 2023 
JAN och CHATRINE 
 
CAROLINE och JESPER 
HANNA och HENRIK 
Barnbarnsbarn 
Ja det är flickorna  
i Småland 
Det är flickorna från mon 
Det är flickorna som 
vallmoblom och 
Lilja och pion 
Begravningen äger rum i 
kretsen av de närmaste 
FONUS