Vår älskade 
mamma, svärmor, 
farmor och mummu
Sisko Grekula
* 8 februari 1936
har lämnat oss 
i stor sorg och saknad
Sandared 3 september 2023
MIKAEL och MONICA
Oskar, Erik, Johanna
NINA och HANSÅKE
Ebba
Otto och Emelie
Släkt och vänner
Kära lilla Mamma,
nu är Din strävan slut
All smärta den är borta
och Du får vila ut
För allt vi vill Dig tacka
för kärlek rik och stor
För omsorg och all möda
Tack kära lilla Mor
Begravningsgudstjänst
torsdag 5 oktober kl. 12.30
i Uppståndelsens kapell,
Borås.
Högtiden avslutas 
efter avsked i kapellet. 
Lika välkommet som 
en blomma är en gåva 
till Cancerfonden 
tel. 010-199 10 10 
eller Min stora dag 
tel. 08-660 50 96.
lenbergs.se