Berit 
Hedén
Gunnarsson
* 10 december 1939
Vår älskade 
mamma, svärmor, 
mormor och farmor
har stilla somnat in
Borås 11 november 2023
REBECKA och JOHANNES
Betty, Bodil
DAVID och JOSEFINE
Tyra
Alla ljusa minnen delar vi
med många vänner
Sov jättegott
Begravningsgudstjänst 
tisdag 5 december kl.12.30 
i Brämhults kyrka.
Efteråt inbjuds till
minnesstund i
församlingshemmet. 
Svar om deltagande till
lenbergs.se eller 
tel 033 22 57 00 
senast 28 november.
Tänd gärna ett ljus för Berit
på lenbergs.se