← Översikt
Vår älskade
Leif Eliasson
* 13 juli 1942
har lämnat oss 
i stor sorg och saknad
Viskafors 3 februari 2024
CHRISTINA och PETER
SUSANN och ANDERS
HENRIK och ULRIKA
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Mor har räckt dig handen
Du har fattat den
På den andra stranden
Har ni mötts igen
Begravningsceremoni 
tisdag 27 februari kl.10.00 
i Hoppets kapell. 
Efter akten inbjuds till
minnesstund på
Yxhammargården. Svar om
deltagande till lenbergs.se
eller tel 22 57 00 
senast tisdag 20 februari.
Tänd gärna ett ljus för Leif på
lenbergs.se