Eva Gabrielsson
* 12 januari 1927
har stilla insomnat
Viskafors 6 september 2023
Vänner
Ditt goda hjärta
Ditt ljusa sinne
hos oss skall leva
i tacksamt minne
Begravningsgudstjänst
onsdag 27 september 
kl. 13.00 i Viskans kapell,
Viskafors.
Akten avslutas i kapellet.
lenbergs.se