Vår älskade Mamma,
Svärmor, Mormor och
Gammelmormor
Ethel Nilsson
* 25 april 1930
har somnat in 
lugnt och stilla
med oss kära vid sin sida
 Borås 12 september 2023
PERARNE och ANNBRITT
HELENE och HANS
Lina
Martin och Zandra
Henry, Hugo
Saknaden och alla ljusa
minnen delar vi med övrig
släkt och vänner
Det gick en ängel 
runt vårt hus
som hade två förgyllda ljus
och bar en bok
uti sin famn
nu somnar Jag
 i Jesu namn
Du fattas oss!
Begravningsgudstjänsten
äger rum måndag
 9 oktober kl 15.00 i
  Uppståndelsens kapell,
Borås. Akten avslutas efter
avsked i kapellet. Hedra
gärna minnet av Ethel med en
gåva till Barncancerfonden
 gåvotel 020-90 20 90, 
Min Stora Dag 
gåvotel 08-660 5096.
Du kan också tända ett ljus
för henne på
toarpsbegravningstjanst.se