Per Jälthammar
Till Er alla som på olika sätt
visat oss omtanke och
deltagande i sorgen genom
besök, telefonsamtal, kort
och hälsningar samt hedrat
minnet av vår älskade med
er närvaro vid begravningen,
med vackra blommor,
minnesgåvor, minnesord
och tända ljus, vill vi
framföra
KARIN
MIKAEL, LENA, ÅSA
med familjer