Vår älskade
GunBritt
Svenungsson
Erestam
* 31 maj 1946
har lämnat oss 
i sorg och saknad.
Brämhult 
14 november 2023
MATHIAS och MONICA
Albert, Astrid
ANDREAS och LINDA
Victor, Selma
Systrar med familjer
Erland och LiseLottie
Släkt och vänner
Det finns djup
i Herrens godhet,
och dess gränser ingen ser.
Det finns glädje 
bortom graven
och en framtid full av sång.
Sv. Ps. 285
Begravningsgudstjänst
fredag 8 december kl. 10.00
i Carolikyrkan. 
Efter avsked i kyrkan
inbjudes till minnesstund 
på Yxhammarsgården. 
Svar om deltagande 
till lenbergs.se 
eller 033-22 57 00 
senast 1 december. 
I Gun-Britts anda och
engagemang för 
barn och unga är en gåva 
till Rädda barnen välkommet.
Tänd gärna ett ljus för henne
på lenbergs.se
Varmt tack till hemtjänsten
för fin omvårdnad.