← Översikt
Vår älskade
Solveig
Svensson
* 2 juli 1925
30 oktober 2023
har slutat sin
 stund på jorden
TINA med JANNE
Barnbarn med familjer
Tack för allt du gav oss
Avskedet äger rum i kretsen
av de närmaste i stillhet
Brämhults Begravningsbyrå 
Tel. 033-20 20 44