← Översikt
Vår älskade
IngMarie
Axelsson
* 17 februari 1945
har lämnat oss i stor
sorg och saknad
Brämhult den 9 september
2023
GUNNAR
EVALOTTA och KENNY
NIKLAS och HANNA
Oskar
Övrig släkt och vänner
Ljuvt är att vila
när krafterna domna
Skönt i den eviga vilan
få somna
Begravningen äger rum inom
den närmaste familjekretsen
Hedra gärna minnet efter 
Ing-Marie med en gåva 
till Hjärnfonden
Brämhults Begravningsbyrå
Tel. 033-20 20 44