Håkan Ekberg
* 8 april 1937
Vår käre
har stilla somnat in
Viskafors 
8 september 2023
SYSKONEN MED
FAMILJER
släkt och vänner
Det är skimmer i molnen
och glitter i sjön
Det är ljus över stränder 
och näs
Och omkring mig står den
härliga skogen så grön
Bakom ängarnas gungande
gräs.
Begravningshögtid
Fredag 6 oktober kl. 10.00
i Hoppets kapell, Borås.
Efter akten inbjudes 
till en minnesstund i
Annelundsvillan.
Svar om deltagande 
önskas till lenbergs.se eller 
på tel. 033 22 57 00 senast
fredag 29 september.
Hedra gärna Håkans minne 
genom en gåva till 
Hjärt-Lungfonden på 
tel. 0200 - 88 24 00
Du kan också tända ett ljus
för honom på lenbergs.se