← Översikt
Vår älskade Bror, 
Svåger och Farbror
Claes Carlsson
* 18 mars 1960
har idag stilla somnat in
Borås 3 juli 2024
JONNY och MARGARETA
Fredrik och Emelie
Ella
Magnus
Erik
Släkt och vänner
Gråt inte längre 
vid min grav
jag finns ej där, 
har gett mig av
Med tusen vindar 
blåser jag,
är daggens glimt 
en solig dag,
är solsken över 
mognad säd,
är färgers spel 
i höstens träd
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Ljusets kapell
fredag 2 augusti kl.14:00.
Efter avsked i kapellet
inbjuds till minnesstund 
i Bälinge församlingshem.
Svar om deltagande till
Bybergs Begravningsbyrå,
0322-611441 eller
www.bybergs.se.