Vårt varma tack till Er alla
som på olika sätt hedrat 
minnet av vår älskade 
Stig Johansson
vid hans bortgång.
Tack för alla vackra 
blommor, minnesgåvor till 
Hjärt-Lungfonden, tända 
ljus i minnesrummet och Er
närvaro i kyrkan. Allt blev till
ett vackert minne för oss. 
GUN-BRITT, 
Björn, Ann, Lisbeth