Doris
HagerLindstam
* 14 april 1930
Vår kära
har stilla somnat in
i sitt hem.
Borås
9 november 2023
CALLE
ANDERS och HELENA
med familjer
Säg inte, att ingenting 
blir kvar av den vackraste
fjärilen livet gav.
Säg inte, att vingarnas färg 
bleknar bort och försvinner i
vinden som stoft, som stoft.
Om fjärilens kropp måste
gömmas i grav,
är ändå den svindlande
flykten kvar!
Bo Setterlind
Saknaden och alla ljusa
minnen delar vi med 
släkt och vänner.
Begravningsgudstjänst
torsdag 7 december kl.10.00
i Uppståndelsens kapell,
Borås.
Enligt Doris önskan
undanbedes blommor på
begravningen men en gåva
till Borås Cancerfond är
välkommen på
bg. 900 - 7568.
Hennes önskan var också
att ni kommer i valfri klädsel
på begravningen, 
gärna färgglad.
lenbergs.se