Vår älskade
Kerstin Karlsson
* 15 november 1940
har lämnat oss 
Dalsjöfors 
11 september 2023
ROGER och REBECCA
Marcus, Martin, Patric
Sorgen, saknaden och alla
ljusa minnen delar vi med
övrig släkt och vänner
När Far gick bort, 
så ensam blev Din strid
Nu kära Mor, 
har även Du fått frid
Sov, kära två, 
som delat livets öden
I gravens ro 
förenade i döden
Begravningsgudstjänsten
äger rum tisdag 10 oktober
kl.11:00 i Toarps kyrka. Efter
avsked i kyrkan inbjudes 
till minnesstund i
församlingshemmet. Svar om
deltagande önskas till 
Toarps Begravningstjänst,   
tel 033-169600 senast
torsdag 5 oktober.  
Hedra gärna minnet av
Kerstin med en gåva till
Operation Smile,
tel 08-515 124 00.
Du kan också tända 
ett ljus på
toarpsbegravningstjanst.se