← Översikt
Vår älskade
Bernt Johnsson
* 1 januari 1943
har lämnat oss
 i stor sorg och saknad
Sjötuna, Mossebo
27 juni 2024
ANITA
KARIN och THOMAS
med familjer
Syskon med familjer
Övrig släkt och vänner
Ett verksamt liv har
 slocknat ut
En flitig hand har domnat
Din arbetsdag har
 nått sitt slut
Och i Guds hand
 Du somnat
Din kära stämma tystnat har
Men vackert står
 Ditt minne kvar
Begravningsgudstjänst i
Mossebo kyrka torsdag 25
juli kl 11.00. Akten avslutas
efter avsked i kyrkan.
Tänk gärna på Mossebo
Hembygdsförening,
 bankgiro 5244-2175.
Tänd ett ljus för Bernt på 
tranemobegravningsbyra.com