← Översikt
Till alla Er som på 
olika sätt hedrat 
minnet av vår käre
Leif Hartman
Tack för vackra
blommor och Er
personliga närvaro i
kyrkan samt för
minnesgåvor till
Hjärt-Lungfonden.
Allt blev för oss till ett 
ljust och vackert minne.
LAILA
med familj