Hans Råberg
* 17 augusti 1935
har lämnat oss i stor 
sorg och saknad
Fristad 
9 november 2023
MAYVOR
YVONNE
Victor, Edwin, Sophia
MADELEINE och FREDRIK
Anton, Elin
Diana och Roger
Charlotte
Det är något 
bortom bergen,
bortom blommorna 
och sången,
det är något 
bakom stjärnor,
bakom heta hjärtat mitt.
Dan Andersson
Saknaden och alla ljusa
minnen delar vi med 
syskon med familjer,
övrig släkt och vänner.
Begravningsgudstjänst
Fredag 8 december kl.13.00
i Fristad Kyrka.
Efter akten inbjudes till en
minnesstund i Kyrkans Hus.
Svar om deltagande 
önskas till lenbergs.se 
eller på tel. 033 22 57 00
senast torsdag 30 november.
Hedra gärna minnet av Hans
genom att tända ett ljus för
honom på lenbergs.se