för fin vänskap ni gett 
vår älskade
Eva Johansson
i livet och för den hyllning
hon fick när hon
 lämnade oss.
Tack för all värme
 i ord, minnesgåvor och
tända ljus som vi fått känna.
Det blev till ett fint minne
som vi bevarar
 i våra hjärtan.
BERNT
Lotta med familj