Monika Sällberg
* 11 februari 1936
Vår älskade Mamma,
Mormor och Farmor
har efter en tids sjukdom 
lämnat oss 
Borås 19 maj 2023
RICKARD
Jane, Sebastian, Sabina
med familjer
MAGNUS och SUSANNA
Carola, Petra, Kevin
med familjer
Släkt och vänner
Kära lilla Mamma,
nu är Din strävan slut
All smärta den är borta
och Du får vila ut
För allt vi vill Dig tacka
för kärlek rik och stor
För omsorg och all möda
Tack kära lilla Mor
Begravningsgudstjänst
torsdag 22 juni kl. 10.00 
i Uppståndelsens kapell,
Borås. Akten avslutas efter
avsked vid graven.
Hedra gärna Monika med en
gåva till Hjärt- Lungfonden 
tel. 0200-88 24 00 och tänd
ett ljus på lenbergs.se