← Översikt
Fd Hemvärnskapten 
i Toarps Hemvärn
Leif Johansson
* 20 mars 1938
har lämnat oss  i
saknad och tacksamhet
Borås 27 juni 2024
CHRISTIAN 
FREDRIK 
DANIEL och ELIN
MALIN och DENNIS 
Olivia, Alexander
Ibland liksom hejdar sig
tiden ett slag
och någonting alldeles
oväntat sker.
Världen förändrar sig 
varje dag
men ibland blir den aldrig
densamma mer.
Alf Henrikson
Begravningsgudstjänst
fredag 19 juli kl.12.30 
i Caroli kyrka. 
Efteråt inbjuds till
minnesstund. Svar om
deltagande till tel 22 57 00
eller lenbergs.se senast
fredag 12 juli.
Tänd gärna ett ljus på
lenbergs.se