Solveig Szatmari
För er närvaro vid
begravningen samt för
vackra blommor,
minnesgåvor och tända ljus
som hedrat minnet av vår
älskade Mamma, Svärmor,
Farmor, Mormor och
Gammelfarmor, vill vi till er
alla framföra
Per, Lars, Maria, Annika
med familjer