← Översikt
Vår kära
MajLis
Petersson
* 30 september 1947
har somnat in
Limmared 20 maj 2023
FREDRIK
KINA och MIKAEL
Anton och Ida
Maja och Alexander
Släkt och vänner
Begravningsgudstjänsten
sker inom familjen.
Tänd ett ljus för Maj-Lis via
tranemobegravningsbyra.com
Varmt tack till Hemtjänst och
Hemsjukvård i Limmared
 för god vård och omsorg.