ETT  VARMT TACK TILL
Er alla som på olika sätt
hedrade minnet av 
vår Älskade
Inger Eman
JANNE
PIA, ÅSA, TINA,
CHRISTOFFER
med familjer