← Översikt
Vår älskade
Irené Overgaard
* 11 april 1953
har lämnat oss
 i stor sorg och saknad
Tranemo 9 september 2023
FLEMMING
PATRICK och FRIDA
MATTIAS och ÅSA
Barnbarn
Släkt och vänner
Sörj inte för att jag är borta
Gläds åt den tiden
 jag har funnits
Minnesceremoni i Tranemo
kyrkokapell fredag 6 oktober
kl 11.00. Avslutas efter
avsked i kapellet.
Lika välkommet som en
blomma är en gåva till 
Hjärt-Lungfonden,
Gåvoservice 0200-88 24 00.
Tänd ett ljus för Irené på
tranemobegravningsbyra.com