Lars Svantesson
* 16 februari 1933
Vår käre far
har efter en tids sjukdom
lämnat oss 
i stor sorg och saknad
Många blev åren 
du vandrade här
Så trogen, så verksam
Borås 6 november 2023
Margareta
Thomas 
med familj
Ann
med familj
släkt och vänner
Du kommer alltid finnas
kvar i våra hjärtan
Vila i frid lilla pappa!
Begravningsgudstjänst
tisdag 28 november kl 15.00
Uppståndelsens kapell Borås
Hedra Lars med en gåva till
Cancerfonden 010-199 10 10. 
Tänd ett ljus på lenbergs.se