Vår älskade Mamma,
Mormor, 
Syster och Faster
Inger Rudén
* 26 juli 1956
har lämnat oss
 i stor sorg och saknad
Tranemo 19 maj 2023
MARIKA
Minna
MARCUS och VICKY
Christer och Marie
Mona och Michael
Siv och Tomas
med familjer
Övrig släkt och vänner
Du var så god, 
Du var så glad
Du lämnar bara
 vackra minnen
Så svår är ändå
 denna dag
Så sorgsna våra sinnen
Men tack för allt
 vad Du oss skänkt
Vi vet Du på oss
 alltid tänkt
Tack för allt vår
 älskade Mamma
Begravningsceremoni i
Tranemo kyrkokapell
 fredag 16 juni kl 11.00.
Efter avsked på kyrkogården
inbjudes till
 en stunds gemenskap i
Tranemo församlingshem.
O.s.a till 0325-70992 eller
tranemobegr@gmail.com
senast 12 juni. Tänk gärna på
Hjärnfonden,
 gåvotelefon 020-523 523
eller Plusgiro 90 11 25-5.
Tänd ett ljus för Inger via 
tranemobegravningsbyra.com