Lilian 
Berggren
* 15 oktober 1932
Vår kära
har stilla somnat in
Borås
11 november 2023
BARN
Barnbarn med familjer
Hur skönt att i ålderns 
och levnadens höst
Få lägga sitt huvud 
till vila
Begravningsgudstjänst
torsdag 30 november
kl.13.00 i Fristad kyrka.
Efter gravsättning av urna 
inbjudes till en minnesstund 
i Prästgården.
Svar om deltagande 
önskas till lenbergs.se 
eller på tel. 033 22 57 00
senast torsdag 23 november.
Hedra gärna minnet av Lilian
genom att tända ett ljus för
henne på lenbergs.se