← Översikt
Tony Rosengren
Tack alla underbara släkt
och vänner som var med
och tog ett sista farväl av
vår kära Tony Rosengren
Tack för alla delade minnen
och för alla vackra blommor.
Tillsammans minns vi
honom som han var en gång
och den kärlek han oss
skänkte.
MAMMA
BRÖDER och SYSTER