← Översikt
Vår kära
UllaBritt 
Brandt
* 29 november 1933
har lämnat oss 
i sorg och saknad
Borås 17 maj 2023
ULF
LARS och SILKE
PER och ULRICA
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Släckt är lågan som 
har flämtat länge nog 
så matt och svag
Mycket, mycket har du lidit
Tålig, tålig har Du varit
Nu Du lyckligt hemma är
Begravningen äger rum 
inom familjen.
Tänd gärna ett ljus 
för Ulla-Britt på lenbergs.se