← Översikt
Peter 
Karlsson
Kedbäck
* 30 december 1960
Vår älskade
har lämnat oss i stor 
sorg och saknad
Borås 
5 februari 2024
LENA
ANDREAS och CILER
JOAKIM
MARCUS och KIM
Mamma
GunBritt
Minnen som rör 
vid vårt hjärta
går aldrig förlorade
Saknaden och alla ljusa
minnen delar vi med
släkt och många vänner
Begravningshögtid
torsdag 22 februari kl.12.30
i Uppståndelsens kapell,
Borås.
Vill du hedra minnet av Peter
kan du tända ett ljus för
honom på lenbergs.se
Ett varmt tack till all berörd
personal som vårdat Peter
under hans sjukdomstid.