Vår Älskade
Pappa, Morfar
och Svärfar
Kurt Celin
* 4 december 1940
har stilla lämnat jordelivet.
Täby
11 november 2023
CARINA och MARTIN
Mikaela, Markus,
Madeleine
PETRA och OLA
Sandra, Lisa
Släkt och vänner
En gång blir allting stilla
en gång får allting ro.
Ej något skall förvilla
min själ på kvällens bro.
Pär Lagerqvist
Begravningen äger rum
fredagen 1 december
 kl. 12.30 i kapellet på 
S:ta Birgittas griftegård.
Akten avslutas i kapellet.
Lika välkommet som
blommor är en gåva till 
ett behjärtansvärt ändamål.
Kungsbacka Begravnings-
byrå, tel. 0300-93 90 00.
Tänd ett ljus i minnesrummet
för Kurt på kbabb.se