Vår älskade 
Pappa och Morfar
Michael Linz
* 31 oktober 1944
har lämnat oss i stor
sorg och saknad
Borås den 30 oktober 2023
LENA och TOMMY
Barnbarn med familjer
Övrig släkt och vänner
Älskad  Saknad
Begravningsceremonin äger
rum tisdagen den 21
november kl 15:00 i
Uppståndelsens kapell.
Akten avslutas efter avsked.
Brämhults Begravningsbyrå
Tel. 033-20 20 44
Hedra gärna minnet efter
Michael med en gåva till
Cancerfonden