LarsErik
Blomquist
* 8 juni 1944
Vår älskade pappa har fått
komma hem till mamma
Viskafors 23 maj 2023
HELENE och TOMMY 
Kevin och Erina
JOHAN och ALEXANDRA
Olivia, Vendela, Valentina
Sorgen och saknaden delar
vi med släkt och vänner
När Mor gick bort,
så ensam blev Din strid
Nu käre Far
har även Du fått frid
Begravningen äger rum i den
närmaste familjekretsen
Minns gärna Lars-Erik genom
att tända ett ljus på
lenbergs.se