Vår älskade
KarlUno
Sjönnebring
* 25 juli 1938
har lämnat oss i stor 
sorg och saknad
Fristad den 6 november
2023
Barnen med familjer
Övrig släkt och vänner
Begravningen äger rum
tisdagen den 5 december 
kl 15:00 i Hoppets kapell.
Akten avslutas efter avsked.
Brämhults Begravningsbyrå
Tel. 033-20 20 44