← Översikt
Vår älskade
Björn Blom
* 30 januari 1954
har lämnat oss
 i stor sorg och saknad
Tranemo 28 juni 2024
INGER
MIKAEL och MAGNUS
med familjer
Syskon med familjer
Övrig släkt och vänner
Ditt hjärta som klappat
 så varmt för de Dina
 och ögon som vakat
 och strålat så ömt
Har stannat och slocknat
 till sorg för oss alla
Men vad Du oss gjort
 skall aldrig bli glömt
Begravningsgudstjänst i
Gyllenfors kapell onsdag 31
juli kl 11.00. Efter avsked på
kyrkogården inbjudes till
minnesstund i Gislaveds
församlingshem. O.s.a till
0325-70992 eller
tranemobeg@gmail.com
senast fredag 26 juli.
Lika välkommet som en
blomma är en gåva till
www.diabetesgavan.se
 gåvotel. 08-564 821 00 
eller bankgiro 900-7741.
Tänd ett ljus för Björn på 
tranemobegravningsbyra.com
Varmt tack till personal på
IVA och Hjärtintensiven, SÄS
Borås för god vård, omsorg
och vänligt bemötande.