← Översikt
till alla Er 
som på olika sätt hedrat 
vår älskade
Arne Johansson
vid hans bortgång.
Tack för omtanke, 
närvaro på begravningen,
blommor, minnesgåvor 
till Borgstena
Hembygdsförening 
och alla tända ljus.
Det värmer våra hjärtan.
BARBRO och BITTAN 
med familjer