Min älskade Maka
Min kära Mamma
 och Farmor
Barbro Lundin
* 3 april 1941
har stilla somnat in 
och lämnat oss i
stor sorg och saknad
Svenljunga
20 maj 2023
MAUNO
NIKLAS
Alexander
Tack för allt Du oss 
har skänkt
För oss Du strävat,
på oss Du tänkt
Ditt goda hjärta,
Ditt ljusa sinne
Hos oss skall leva
i tacksamt minne
Begravningsgudstjänsten
äger rum i kretsen 
av de närmaste.
Minns gärna Barbro med en
gåva till Cancerfonden
gåvotel. 010-199 10 10. 
Tänd ett ljus eller lämna en
minnesgåva via
kindsbegravningsbyra.se