Vår Älskade
Rolf Stavemo
* 23 november 1924
har lämnat oss i
stor sorg och saknad
Svenljunga
21 maj 2023
INGEGERD och GUNNAR
GUNILLA och PETER
BIRGITTA och RONNY
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Släkt och vänner
Du hade ett hjärta så
innerligt gott
Tack för kärlek och 
livskraft vi fått
Du månade alltid om 
alla de dina
Våra minnen av dig 
är så ljusa och fina
Tack och farväl från oss 
dina kära 
Vi vet att vi stod ditt 
hjärta så nära
Älskade pappa, svärfar,
morfar och gammelmorfar
Du fick vandra vidare när
våren är som vackrast
solen sken från en 
klarblå himmel
Älskad och Saknad
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Svenljunga kyrka
fredag 16 juni kl. 11.00.
Akten avslutas efter 
avsked i kyrkan.
Minns gärna Rolf med en
gåva till Röda Korset 
"Till behövande i Ukraina" 
gåvotel. 0771- 19 95 00 
Tänd ett ljus eller lämna en
minnesgåva via
kindsbegravningsbyra.se
Ett speciellt varmt tack till
personalen på Hemtjänsten,
Hemsjukvården och Rehab i
Svenljunga för god
omvårdnad och vänligt
bemötande.