← Översikt
Lennart
i affären
Johansson
för att ni visat oss omtanke
och deltagande i sorgen
samt hedrat minnet av vår
käre Pappa och Morfar
 med er närvaro vid
begravning, med vackra
blommor, gåvor till
Cancerfonden och
 tända ljus.
Ett särskilt tack till
personalen på
Sanderökroken 2 och 
KAVA på SÄS för god
omvårdnad.
ANNELI
SUSANNE
Tina och Viktor
Melker, Arvid