Vår älskade
AnnaGreta
Halvorsen
* 10 december 1928
har stilla somnat in
Borås den 11 november
2023
ULF och CARINA
Martin med familj
Malin
Övrig släkt och vänner
Det kom en dag
en stilla vind
Som smekte ömt
Din trötta kind
Liksom ett ljus som
blåstes ut
Din levnadsdag har nått
sitt slut
Begravningen äger rum
torsdagen den 7 december
kl 15:00 i Brämhults kyrka.
Valfri klädsel. Efteråt
inbjudes det till minnesstund,
O.S.A senast den 4/12 till
Brämhults Begravningsbyrå
Tel. 033-20 20 44
Hedra gärna minnet efter
Anna-Greta med en gåva till
Hjärnfonden.
Stort tack till personalen på
Distansgatan 7 avd G, för
god och personlig
omvårdnad.