Lo Steén
* 24 oktober 2018
Flyg högt Lolisen
 flyg högt 
 Tills vi ses igen
Dalsjöfors
11 september 2023
Mamma och Pappa
Neo, Lovis, Viggo
Varje liten prick
På en nyckelpiga
Har ett eget trick
Nått den kan betyda
En står för mod
För allt man måste klara
En annan står för hopp
Så modet kan vara
Tredje står för tro
Tron på allt det fina
Fjärde gör dig klok
Om tron börjar sina
Femte ger balans
På sitt eget vis
Sjätte prickens sans
Gör balansen rättvis
Om du bara vill
Kan en nyckelpiga
Faktiskt hjälpa till
Med sina små prickar
Alla ger en del
Den sjunde framför allt
Den står för kärlek
Det största utav allt
Begravningsgudstjänst
fredag 29 september kl 12.30
Uppståndelsens kapell, Borås
Efter ceremonin minnesstund
i Toarps församlingshem
Svar om deltagande till
lenbergs.se eller på
033-22 57 00 senast 22/9
Tänd gärna ett ljus för Lo 
på lenbergs.se